การรายงานผลเรื่องร้องเรียน
1 พฤศจิกายน 2564
รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนตุลาคม 2564 [อ่านต่อ ]
15 ตุลาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รอบ 12 เดือน(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) [อ่านต่อ ]
4 ตุลาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนกันยายน 2564 [อ่านต่อ ]
2 กรกฎาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [อ่านต่อ ]
2 มิถุนายน 2564
รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ .. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [อ่านต่อ ]
9 เมษายน 2564
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) [อ่านต่อ ]
5 เมษายน 2564
รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [อ่านต่อ ]
2 มีนาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [อ่านต่อ ]
2 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมกราคม 2564 [อ่านต่อ ]
7 มกราคม 2564
รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนธันวาคม 2563 [อ่านต่อ ]
7 ธันวาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [อ่านต่อ ]
30 พฤศจิกายน 2563
รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนตุลาคม 2563 [อ่านต่อ ]
9 ตุลาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในไตรมาสที่ 4/2563 [อ่านต่อ ]
2 ตุลาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนกันยายน 2563 [อ่านต่อ ]
2 กันยายน 2563
รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [อ่านต่อ ]
4 สิงหาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [อ่านต่อ ]
15 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในไตรมาสที่ 3/2563 [อ่านต่อ ]
1 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [อ่านต่อ ]
2 มิถุนายน 2563
รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [อ่านต่อ ]
7 พฤษภาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนเมษายน 2563 [อ่านต่อ ]
1 2 3 Next